เกี่ยวกับเรา

บริษัท เค ไลน์ คอนเทนเนอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด หรือชื่อย่อคือ KCST ได้ถือกำเนิดจากแนวความคิดทางธุรกิจของ บริษัท คาวาซากิ กิเซน ไกซา ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้เล็งเห็นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงความต้องการในด้านการขนส่งสินค้าและคลังสินค้า โดยเฉพาะความต้องการตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจุสินค้า ในการนำเข้าและส่งออก ที่นับวันจะเป็นที่ต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น จากจุดนี้จึงเริ่มก่อตั้งบริษัท โดยการร่วมหุ้นระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น ก่อตั้งเป็น บริษัท เค ไลน์ คอนเทนเนอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 และเปิดให้บริการครั้งแรกใน วันที่ 4 กรกฎาคม 2532 โดยใช้สำนักงานที่ตั้งอยู่ในย่าน ถนนบางนาตราด กม. 18 เป็นสำนักงานใหญ่ ต่อมาได้มีการขยายสาขาไปยังเขตพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการอีกหลายสาขา ในเดือนตุลาคม พศ. 2558 บริษัทได้เปิดสำนักงานเพิ่มที่ตำบลบางพระ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นสาขาที่ 4 (KCST-4) ต่อมา ในเดือนเมษายน 2566 บริษัทฯ ได้ขยายเพิ่มอีก 1 สาขา เรียกชื่อว่า KCST-5 ซึ่งตั้งอยู่ถนนบางนา-ตราด กม.19 และได้กำหนดให้สาขาแห่งนี้ เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท

KCST-1 (2532) : บางนา

KCST-1 (เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2532) : บางนาตราด

สำนักงานตั้งอยู่ถนนบางนาตราด กม.18 ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ 10 กม. ซึ่งให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) หรือนำส่งสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบัง จ. ชลบุรีพร้อมให้บริการด้วยพื้นที่โกดังจัดเก็บสินค้ากว่า 8,900 ตารางเมตร รวมพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ = 348TEU. นอกจากนี้ KCST-1 ยังอำนวยความสะดวกในการรับฝาก/หรือยก ตู้คอนเทนเนอร์ , บริการศูนย์กระจายสินค้า และการขนย้าย-ติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอีกด้วย KCST-1 ได้รับใบอนุญาติ off-dock CY/CFS. พร้อมทั้งเป็นที่ตั้ง สำนักงานย่อยของกรมศุลกากร คอยให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการนำเข้า หรือส่งออกสินค้าไปต่างประเทศด้วยระบบ E-goods Services ผ่านระบบออนไลน์


ขนาด-พื้นที่ หน่วยการให้บริการ
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด
พื้นที่จัดเก็บสินค้า
ชั้นวางรับน้ำหนัก
ความสูงเพดาน
ความกว้างชั้นวาง
ความกว้างหลังคา
ความสูงของพื้น
จุดโหลดสินค้า
ระบบความปลอดภัย
: 28,817 ตรม.
: 8,900 ตรม.
: 5.0 kt/ตรม.
: 7.5 - 8 เมตร
: 3.3 เมตร
: 15 เมตร
: 1.4 เมตร
: 8 จุด
: ออนไลน์ตลอด 24 ชม.
❖ บริการรับ-ส่ง และโกดังสินค้า
❖ บริการคลังสินค้า
❖ จัดวางสินค้าและบรรจุหีบห่อ
❖ บริการเปิดตู้และบรรจุสินค้า
❖ รถขนส่งสินค้า Milk Run Service
❖ บริการรถหัวลากตู้สินค้า/ตู้เปล่า
❖ จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์
❖ ติดตั้งและขนย้ายเครื่องจักรกลโรงงาน

KCST-3 (2547) : อมตะซิตี้ ชลบุรี


KCST-3 (เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2547) : สาขาอมตะ ซิตี้ ชลบุรี เป็นสำนักงานให้บริการด้านศูนย์กระจายสินค้าและการขนส่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จ.ชลบุรี หรือเรียกในนาม KADC มีพื้นที่ใช้งาน 21,907 ตารางเมตร พร้อมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับระบบงานคลังสินค้า เพื่อการผลิตหรือการกระจายสินค้า ทำให้มีความสะดวกในการขนส่งสินค้าไปยังนิคมอุตสาหกรรม,ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) และท่าเรือแหลมฉบัง โดยสำนักงานแห่งนี้มีการออกแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งาน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยแบบออนไลน์ เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้า
ขนาด-พื้นที่ หน่วยการให้บริการ
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด

พื้นที่จัดเก็บสินค้า
เต๊นท์
ชั้นวางรับน้ำหนัก
ความสูงเพดาน
ความกว้างชั้นวาง
ความกว้างหลังคา
ความสูงของพื้น
จุดโหลดสินค้า
ระบบความปลอดภัย
: 49,767.65 ตรม.

: 21,907 ตรม.
: 7,200 ตรม. - เฟส 1
: 7,472 ตรม. - เฟส 2
: 6,600 ตรม. - (ขยาย)

: 635 ตรม. - (ขยาย)
: 2.5 kt/ตรม.
: 6 - 8 เมตร
: 6 - 10 เมตร
: 24 เมตร
: 1.4 เมตร
: 22 จุด
: ออนไลน์ตลอด 24 ชม.
❖ บริการขนส่ง Milk Run Service
❖ บริการเอกสารศุลกากร-นำเข้าและส่งออก
❖ บริการรถหัวลาก
❖ บริการคลังสินค้า
❖ บริการรับ-ส่ง และโกดังสินค้า
❖ บริการจัดเรียงสินค้า,บรรจุหีบห่อสินค้า
❖ บริการเปิดตู้และบรรจุสินค้า
❖ บรรจุหีบห่อและพาเล็ต

KCST-4 (2558) : บางพระ


KCST-4 (เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2558) : สาขาบางพระ สำนักงานที่เปิดให้บริหารแห่งใหม่ที่มีความลงตัวในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดต่างๆ โดยสำนักงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางพระ จ. ชลบุรี ให้บริการด้านโกดังจัดเก็บสินค้า และบริการด้านตู้คอนเทนเนอร์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ บนเนื้อที่กว่า 8,300 ตารางเมตรรองรับการจัดเก็บสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ = 3,500TEU นอกจากนี้ยงมีการเตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์ใช้งานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการขนส่งสินค้า และตู้คอนเทนเนอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจในบริการ และลูกค้าสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกและทันท่วงที เมื่อมาใช้บริการ
ขนาด-พื้นที่ หน่วยการให้บริการ
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด
พื้นที่จัดเก็บสินค้า
ชั้นวางรับน้ำหนัก
พื้นที่วางสินค้าในเต๊นท์
ความกว้างหลังคา
ความสูงเพดาน
ความกว้างชั้นวาง
ความสูงของพื้น
จุดโหลดสินค้า

เนื้อที่ลานตู้


ระบบความปลอดภัย
: 92,000 ตรม.
: 8,300 ตรม.
: 3.0 kt/ตรม.
: 8,300 ตรม.
: 15 เมตร
: 7.5 เมตร
: 10 เมตร
: 1.4 เมตร
: 6 จุด

: 56,000 ตรม.
หรือ 6,000 TEU

: ออนไลน์ตลอด 24 ชม.
❖ บริการรับ-ส่ง และโกดังสินค้า
❖ บริการคลังสินค้า
❖ จัดวางสินค้าและบรรจุหีบห่อ
❖ บริการเปิดตู้และบรรจุสินค้า
❖ บริการขนส่ง Milk Run Service
❖ จัดเก็บตู้สินค้าและตู้เปล่า
❖ จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์
❖ งานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์

KCST-5 (2566) : บางนา กม.19


KCST-5 (เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2566) ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด กม.19 เป็นทำเลใหม่ล่าสุดที่พร้อมขยายบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงระบบการจัดการคลังสินค้า สิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงระบบแร็คสูงสำหรับจัดเก็บสินค้า 7,632 พาเลท ดำเนินการโดย VNA-forklift man-up พร้อมระบบนำทางด้วยสาย แม่เหล็กเข้า-ออก ตัวบ่งชี้ความสูง ตัวเลือกความสูงล่วงหน้า โซลูชันการนำทาง RFID และระบบสร้างใหม่
ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของพวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างดี และสามารถเข้าถึงสินค้าคงคลังได้ตลอดเวลา สิ่งอำนวยความสะดวกยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
ขนาด-พื้นที่ หน่วยการให้บริการ
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด
พื้นที่คลังสินค้า
พื้นที่สำนักงาน (ชั้น1/ชั้น2)
การรับน้ำหนัก (ตามความสูงชั้นวาง)
การรับน้ำหนัก (พื้นที่อิสระ)
ความสูงของเพดาน
พื้นที่แพลตฟอร์ม
จุดโหลดสินค้า
ความกว้างของหลังคา
ระบบความปลอดภัย
: 19,317 ตรม.
: 10,638 ตรม.
: 920 ตรม.
: 5.0 kt/ตรม.
: 3.0 kt/ตรม.
: 15 meters
: 60 x 8 เมตร
: 6 จุด
: 15 เมตร
: ออนไลน์ตลอด 24 ชม.
❖ บริการรับ-ส่ง และโกดังสินค้า
❖ บริการคลังสินค้า
❖ จัดวางสินค้าและบรรจุหีบห่อ
❖ บริการเปิดตู้และบรรจุสินค้า
❖ บรรจุหีบห่อและพาเล็ต
 BROCHURE


การรับรองมาตรฐาน :

KCST แผนที่