บริการจากเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน:-

❖งานคลังสินค้า รองรับด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากทีมไอที
❖ให้บริการศูนย์กระจายสินค้า และงานขนส่งสินค้าทุกชนิด
❖ จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมรถยกประจำศุนย์ทุกสาขา
❖ งานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์,ทำความสะอาดตู้ ภายใต้มาตราฐาน ISO-14001.
❖ งานขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน
❖ งานบรรจุสินค้า,หีบห่อสินค้า,จัดวางสินค้าและพาเล็ต

งานที่ให้บริการ :-

บริการคลังสินค้า และงานรับ-ส่งสินค้า
คลังสินค้าและโกดัง
งานจัดเรียงสินค้า,บรรจุกล่อง,หีบห่อสินค้า
ขนถ่ายสินค้าเข้าตู้ และเปิดตู้คอนเทนเนอร์
ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งตู้บรรจุสินค้าและตู้เปล่า
ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์
บริการรถหัวลาก
รับซ่อมตู้คอนเทนเนอร์
งานขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน
พิธีการศุลกากร ทั้งการนำเข้าและส่งออก
รถขนส่งสินค้า Milk Run Service