บริการจากเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน:-

❖งานคลังสินค้า รองรับด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากทีมไอที
❖ให้บริการศูนย์กระจายสินค้า และงานขนส่งสินค้าทุกชนิด
❖ จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมรถยกประจำศุนย์ทุกสาขา
❖ งานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์,ทำความสะอาทิตย์ดตู้ ภายใต้มาตราฐาน ISO-14001.
❖ งานขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน
❖ งานบรรจุสินค้า,หีบห่อสินค้า,จัดวางสินค้าและพาเล็ต

งานที่ให้บริการ :-

บริการคลังสินค้า และงานรับ-ส่งสินค้า
คลังสินค้าและโกดัง
งานจัดเรียงสินค้า,บรรจุกล่อง,หีบห่อสินค้า
ขนถ่ายสินค้าเข้าตู้ และเปิดตู้คอนเทนเนอร์
ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งตู้บรรจุสินค้าและตู้เปล่า
ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์
บริการรถหัวลาก
รับซ่อมตู้คอนเทนเนอร์
งานขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน
พิธีการศุลกากร ทั้งการนำเข้าและส่งออก
รถขนส่งสินค้า Milk Run Service

ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2567

วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์    8:00-17:30

มกราคม 2567


อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤ ศุกร์ เสาร์
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
จันทร์. 1 มกราคม : สวัสดีปีใหม่

กุมภาพันธ์ 2567


อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤ ศุกร์ เสาร์
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 27 28 29 1 2
จันทร์. 26 กุมภาพันธ์ : ชดเชย วันมาฆบูชา

มีนาคม 2567


อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤ ศุกร์ เสาร์
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

เมษายน 2567


อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6
7 9 10 11 13
14 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
จันทร์. 8 เมษายน : ชดเชย วันจักรี
ศุกร์. 12 เมษายน : เทศกาลสงกรานต์ (หยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)
จันทร์. 15 เมษายน : เทศกาลสงกรานต์
อังคาร. 16 เมษายน : เทศกาลสงกรานต์

พฤษภาคม 2567


อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤ ศุกร์ เสาร์
2 3 4
5 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
พุธ. 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ
จันทร์. 6 พฤษภาคม : ชดเชย วันฉัตรมงคล
พุธ. 22 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา

มิถุนายน 2567


อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤ ศุกร์ เสาร์
1
2 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
จันทร์. 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กรกฎาคม 2567


อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 23 24 25 26 27
28 30 31 1 2 3
จันทร์. 22 กรกฎาคม : ชดเชย วันอาสาฬหบูชา
จันทร์. 29 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม 2567


อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤ ศุกร์ เสาร์
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
จันทร์. 12 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ

กันยายน 2567


อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

ตุลาคม 2567


อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 15 16 17 18 19
20 21 22 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
จันทร์. 14 ตุลาคม : ชดเชย วันนวมินทรมหาราช
พุธ. 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช

พฤศจิกายน 2567


อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤ ศุกร์ เสาร์
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2567


อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 6 7
8 9 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4
พฤ. 5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ
อังคาร. 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ
พฤ. 31 ธันวาคม : วันส่งท้ายปี