ติดต่อ & ที่ตั้ง

KCST 1 : บางนา

ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า (KCST -1)
ที่อยู่ : 33 หมู่ 9 กม.18 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์+662 3127209-17 แฟกซ์. +662-3127200
คุณสมชาย ปัญญา
มร. ทัสซึฮิโกะ บาบา
ไทย : 089-668 1363
ญี่ปุ่น : 092-246 4347
แผนที่กูเกิ้ล

KADC or KCST3 - อมตะซิตี้ ชลบุรี

ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า (หรือเรียกว่า “KADC” หรือ KCST 3)
ที่อยู่ : เลขที่ 700-627 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์038-210042-7 แฟกซ์. 038-210040
คุณสกุลยา ชูชาติ
มร. ทัสซึฮิโกะ บาบา
ไทย : 089-488 1694
ญี่ปุ่น : 092-246 4347
แผนที่กูเกิ้ล

KCST 4 : บางพระ

ที่อยู่ : ลขที่ 77 หมู่ 8 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-774999 ( อัตโนมัติ 12 คู่สาย)
แฟกซ์ : GA : 038-705900 / CY : 038-705800 / WH : 038-705600
คุณชัยยงค์ บรรณพิชญ์
มร. ยาสึโนบุ ชินนากาวา
มร. ชาชิโอะ ฮิราเสะ
ไทย : 081-937 4350
ญี่ปุ่น : 092-259 3051

เช็คบุ้คกิ้ง : โทรศัพท์ 038-776916 - 7 แฟกซ์ : 038-775800
มือถือ : 084-701 3596 , 065-525 8281, 061-415 9681, 091-059
แอด ไลน์ไอดี
แผนที่กูเกิ้ล