ติดต่อ & ที่ตั้ง

KCST 1 : บางนา กม.18

ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า (KCST -1)
  33 หมู่ 9 กม.18 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  02-3127209-17   02-3127200
Site Leader
คุณพนม เกิดวิบูลย์     081-634 2798
  phanom.k@th.kline.com
ฝ่ายงานขาย และ การตลาด
  [ญี่ปุ่น]   มร. ยูจิ ชิโมโซโนะ     065-503 7788
  Shimozono.Yuji@th.kline.com
  [ไทย]   คุณสกุลยา ชูฉัตร     089-488 1694
  Skullaya.C@th.kline.com
QR-Code แผนที่กูเกิ้ล
Google Map
แผนที่กูเกิ้ล

KADC or KCST3 - อมตะซิตี้ ชลบุรี

ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า (หรือเรียกว่า “KADC” หรือ KCST 3)
  เลขที่ 700-627 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
  038-210042-7   038-210040
Site Leader
คุณสุธาการ ภูมีเวียง     081-682 6463
  Suthakarn.p@th.kline.com
ฝ่ายงานขาย และ การตลาด
  [ญี่ปุ่น]   มร. ยูจิ ชิโมโซโนะ     065-503 7788
  Shimozono.Yuji@th.kline.com
  [ไทย]   คุณสกุลยา ชูฉัตร     089-488 1694
  Skullaya.C@th.kline.com
QR-Code แผนที่กูเกิ้ล
Google Map
แผนที่กูเกิ้ล

KCST 4 : บางพระ

  เลขที่ 77 หมู่ 8 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
  038-774999 ( อัตโนมัติ 12 คู่สาย)
  GA : 038-705900 / CY : 038-705800 / WH : 038-705600
Site Leader
คุณน้ำอ้อย บุญเสมอ     081-930 0424
  Nam-oi.B@th.kline.com
คุณพรรณภา แสงจ้า (DLC)     081-831 5027
  Pannapa.S@th.kline.com
ฝ่ายงานขาย และ การตลาด
  [ญี่ปุ่น]   มร. ยูจิ ชิโมโซโนะ     065-503 7788
  Shimozono.Yuji@th.kline.com
  [ไทย]   คุณสกุลยา ชูฉัตร     089-488 1694
  Skullaya.C@th.kline.com
QR-Code แผนที่กูเกิ้ล
Google Map
เช็คบุ้คกิ้ง :   038-775916 - 7   038-775800
  084-701 3596 , 065-525 8281,
061-415 9681, 091-059 2469

แอด ไลน์ไอดี
แผนที่กูเกิ้ล

KCST 5 : บางนา กม.19

  191/1 หมู่ 9, ถนนบางนา-ตราด กม.19, ต. บางโฉลง, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ 10540
  02-3127091 - 9 ( อัตโนมัติ 9 เลขหมาย )
  02-3127100
Site Leader
คุณสุภาภรณ์ พาริหาญ     081-565 8411
  supaporn.w@th.klne.com
ฝ่ายงานขาย และ การตลาด
  [ญี่ปุ่น]   มร. ยูจิ ชิโมโซโนะ     065-503 7788
  Shimozono.Yuji@th.kline.com
  [ไทย]   คุณสกุลยา ชูฉัตร     089-488 1694
  Skullaya.C@th.kline.com
QR-Code แผนที่กูเกิ้ล
Google Map
ภาพแผนที่ (กดเพื่อขยาย)
click to view

แผนที่กูเกิ้ล