หน้าแรก          บริการ         กิจกรรม        สถานที่ตั้ง       เกี่ยวกับเรา        สมัครงาน           

บริการจากเรา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน:-
  ❖งานคลังสินค้า รองรับด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากทีมไอที
  ❖ให้บริการศูนย์กระจายสินค้า และงานขนส่งสินค้าทุกชนิด
  ❖จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมรถยกประจำศุนย์ทุกสาขา
  ❖งานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์,ทำความสะอาดตู้ ภายใต้มาตราฐาน ISO-14001.
  ❖รับขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน
  ❖งานบรรจุสินค้า,หีบห่อสินค้า,จัดวางสินค้าและพาเล็ตงานที่ให้บริการ
 บริการคลังสินค้า และงานรับ-ส่งสินค้า
 คลังสินค้าและโกดัง
 งานจัดเรียงสินค้า,บรรจุกล่อง,หีบห่อสินค้า
 ขนถ่ายสินค้าเข้าตู้ และเปิดตู้คอนเทนเนอร์
 จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งตู้บรรจุสินค้าและตู้เปล่า
 ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์
 บริการรถหัวลาก
 รับซ่อมตู้คอนเทนเนอร์
 งานขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน
 ดำเนินการเอกสารศุลกากร ทั้งการนำเข้าและส่งออก
 รถขนส่งสินค้า Milk Run ServiceSAFETY, ACCURACY, CLEANLINESS & SPEED
Professional logistics provider


เกี่ยวกับเรา   | กิจกรรม   | สถานที่ตั้ง

®  บ. เคไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด - 2558