หน้าแรก          บริการ         กิจกรรม        ติดต่อเรา        เกี่ยวกับเรา          

  บ. เค ไลน์ คอนเทนเนอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เค ไลน์ คอนเทนเนอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เรียกกันในนาม KCST ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการที่ บริษัท คาวาซากิ กิเซน ไกซา ในประเทศญี่ปุ่นได้เล็งเห็นความเจริญเติบโตด้านธุรกิจการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อการส่งออก ที่นับวันจะเป็นที่ต้องการจากลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทย จึงได้เริ่มก่อตั้ง โดยการรวมหุ้นระหว่าางชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น และได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 และเปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนบางนาตราด กม. 18 ต่อมาได้มีการขยายสาขาไปยังพื้นที่เขตอุตสาหกรรมหลายสาขา เมื่อเดือนตุลาคม 2558 บริษัทได้เปิดสำนักงาน แห่งใหม่ที่ตำบลบางพระ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นสาขาที่ 4 (สาขาบางพระ) และกำหนดสาขานี้เป็น สำนักงานใหญ่ แทนสำนักงานบางนา


รายละเอียดเกี่ยวกับสาขา

KCST-1 (เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2532) : บางนาตราด
สำนักงานตั้งอยู่ถนนบางนาตราด กม.18 ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ 10 กม. ซึ่งให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) หรือนำส่งสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบัง จ. ชลบุรีพร้อมให้บริการด้วยพื้นที่โกดังจัดเก็บสินค้ากว่า 8,900 ตารางเมตร รวมพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ = 348TEU. นอกจากนี้ KCST-1 ยังอำนวยความสะดวกในการรับฝาก/หรือยก ตู้คอนเทนเนอร์ , บริการศูนย์กระจายสินค้า และการขนย้าย-ติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอีกด้วย
KCST-1 ได้รับใบอนุญาติ off-dock CY/CFS. พร้อมทั้งเป็นที่ตั้ง สำนักงานย่อยของกรมศุลกากร คอยให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการนำเข้า หรือส่งออกสินค้าไปต่างประเทศด้วยระบบ E-goods Services ผ่านระบบออนไลน์

พื้นที่ หน่วยการให้บริการ
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด : 28,817 ตรม. ★ บริการรับ-ส่ง และโกดังสินค้า
พื้นที่จัดเก็บสินค้า : 8,900 ตรม. ★ บริการคลังสินค้า
การรับน้ำหนักของชั้น : 5.0 kt/ตรม. ★ จัดวางสินค้าและบรรจุหีบห่อ
ความสูงเพดาน : 7.5 - 8 เมตร★ บริการเปิดตู้และบรรจุสินค้า
ความกว้างของชั้นวาง: 3.3 เมตร★ รถขนส่งสินค้า Milk Run Service
ความกว้างของหลังคา : 15 เมตร★ บริการรถหัวลากตู้สินค้า/ตู้เปล่า
ความสูงของพื้น : 1.4 เมตร★ จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์
จุดที่ใช้โหลดสินค้า : 8 จุด★ ติดตั้งและขนย้ายเครื่องจักรกลโรงงาน
ระบบความปลอดภัย: ออนไลน์ตลอด 24 ชม.KCST-2 (เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2539) : สาขาแหลมฉบัง
ตั้งอยู่ในเขตตำบลตะเคียนเตี้ย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างถนนสุขุมวิท กับถนนบายพาสชลบุรี-ระยอง ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังประมาณ 10 กม. ให้บริการลูกค้าสำหรับเป็นศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า ,งานบริการติดตั้ง - ขนย้ายเครื่องจักรกลโรงงาน มีเนื่อที่ 11,500 ตารางเมตร เพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการ

พื้นที่ หน่วยการให้บริการ
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด : 105,000 ตรม. ★ บริการรับ-ส่งและโกดังสินค้า
พื้นที่จัดเก็บสินค้า : 11,500 ตรม. ★ บริการคลังสินค้า
การรับน้ำหนักของชั้น : 3.0 kt/ตรม. ★ บริการจัดวางสินค้า,บรรจุหีบห่อสินค้า
ความสูงเพดาน: 6 เมตร★ บริการเปิดตู้และบรรจุสินค้า
ความกว้างแพลตฟอร์ม : 6 เมตร ★ รถขนส่งสินค้า Milk Run Service
ความกว้างของหลังคา : 25 เมตร
ความสูงแพลตฟอร์ม : 1.3 เมตร
จุดที่ใช้โหลดสินค้า : 6 จุด
ระบบความปลอดภัย: ออนไลน์ตลอด 24 ชม.KCST-3 (เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2547) : สาขาอมตะนคร
สำนักงานให้บริการด้านศูนย์กระจายสินค้าและการขนส่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี หรือเรียกในนาม KADC มีพื้นที่ใช้งาน 21,272 ตารางเมตร พร้อมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับระบบงานคลังสินค้า เพื่อการผลิตหรือการกระจายสินค้า ทำให้มีความสะดวกในการขนส่งสินค้าไปยังนิคมอุตสาหกรรม,ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) และท่าเรือแหลมฉบัง โดยสำนักงานแห่งนี้มีการออกแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งาน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยแบบออนไลน์ เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้า

พื้นที่ หน่วยการให้บริการ
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด : 49,767.65 ตรม. ★ บริการรับ-ส่งและโกดังสินค้า
พื้นที่จัดเก็บสินค้า : 21,272 ตรม.
: 7,200 ตรม. (เฟส1)
: 7,472 ตรม. (เฟส2)
: 6,600 ตรม.(ขยาย)
★ บริการคลังสินค้า
★ บริการจัดเรียงสินค้า,บรรจุหีบห่อสินค้า
★ บริการเปิดตู้และบรรจุสินค้า
★ บรรจุกล่องและพาเล็ต
การรับน้ำหนักของชั้น : 2.5 kt/ตรม. ★ รถขนส่งสินค้า Milk Run Serivce
ความสูงเพดาน : 6 - 8 เมตร★ บริการเอกสารศุลกากร-นำเข้าและส่งออก
ความกว้างแพลตฟอร์ม: 6 - 10 เมตร★ บริการรถหัวลาก
ความกว้างของหลังคา : 24 เมตร
ความสูงแพลตฟอร์ม : 1.4 เมตร
จุดที่ใช้โหลดสินค้า : 22 จุด
ระบบความปลอดภัย : ออนไลน์ตลอด 24 ชม.KCST-4 (เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2558) : สาขาบางพระ
สำนักงานที่เปิดให้บริหารแห่งใหม่ที่มีความลงตัวในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดต่างๆ โดยสำนักงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางพระ จ. ชลบุรี ให้บริการด้านโกดังจัดเก็บสินค้า และบริการด้านตู้คอนเทนเนอร์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ บนเนื้อที่กว่า 8,300 ตารางเมตรรองรับการจัดเก็บสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ = 3,500TEU
          นอกจากนี้ยงมีการเตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์ใช้งานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการขนส่งสินค้า และตู้คอนเทนเนอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจในบริการ และลูกค้าสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกและทันท่วงที เมื่อมาใช้บริการ

พื้นที่ หน่วยService
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด: 92,000 ตรม. ★ บริการรับ-ส่งและโกดังสินค้า
พื้นที่จัดเก็บสินค้า: 8,300 ตรม.★ บริการคลังสินค้า
การรับน้ำหนักของชั้น: 3.0 kt/ตรม. ★ บริการจัดวางสินค้า,บรรจุหีบห่อสินค้า
ความสูงเพดาน: 6 เมตร★ บริการเปิดตู้และบรรจุสินค้า
ความกว้างแพลตฟอร์ม: 10 เมตร ★ รถขนส่งสินค้า Milk Run Service
ความสูงแพลตฟอร์ม: 1.3 เมตร★ จัดเก็บตู้สินค้าและตู้เปล่า
จุดที่ใช้โหลดสินค้า : 6 จุด★ บริการจัดเก็บตู้
พื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์: 34,000 ตรม.
หรือ 3,500TEU
★ ซ่อมตู้คอนเทนเนอร์
ระบบความปลอดภัย: ออนไลน์ตลอด 24 ชม.


ตำแหน่งที่ตั้งISO9001:2000
QMS02095/540

ISO 14001
EMS04004/146

OHSAS/TIS 18001
OHSAS04007/070
OHS04004/138

SAFETY, ACCURACY, CLEANLINESS & SPEED
Professional logistics provider


หน้าแรก   |  บริการ   |   ติดต่อ

® เคไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด - พ.ศ. 2558